Nederlandse Reanimatie Raad NRR


Wat is de missie van de NRR?

De Nederlandse Reanimatie Raad zorgt voor eenheid bij het reanimeren, professioneel onderwijs en actuele wetenschappelijke kennis over reanimeren en is schakel tussen wetenschap

 

De NRR zorgt dat bovenstaande tussen wetenschap, ketenpartners en disciplines gedeeld wordt.

 

Missie: het behouden van leven als dat door reanimatie mogelijk is.*

Kennis

Het verzamelen , gebruiken , vastleggen en delen van kennis rondom de reanimatie met als doel het optimaliseren van de reanimatie en vergroten van de kennis over reanimatie bij alle personen die bij de reanimatie zijn betrokken.*

Richtlijnen

Het opstellen en bijstellen van richtlijnen en aanbevelingen ten behoeve van het uitoefenen van de reanimatie op basis van (inter)nationale richtlijnen en deze zo uitdragen dat (vrijwillige) hulpverleners ze kennen en er naar handelen.*

Onderwijs

Het consolideren en continu innoveren van het reanimatie onderwijs om de hulpbereidheid en hulpvaardigheid van omstanders, vrijwillige hulpverleners en zorgprofessionals te vergroten.*

*Bron: website Nederlandse Reanimatie Raad